Методичною метою дошкільного навчального закладу
" Промінчик" на 2016 - 2017 навчальний рік є:

" Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості"

Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2015/2016 навчальному році, колектив ДНЗ визначив такі основні завдання на 2016-2017 навчальний рік:

- продовжувати формування у дітей чуття національної свідомості, шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва;wym-1476790033227

- розвиток екологічної свідомості у дітей через пошуково-дослідницьку діяльність;

- забезпечення ціннісного підходу до формування у вихованні навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми засобами театралізованої діяльності.

Державні документи , якими буде керуватися ДНЗ в роботі

У новому 2016/2017 навчальному році освітня діяльність Хлистунівського ДНЗ «Промінчик» буде спрямована на виконання нормативно-правових документів, що регламентують функціонування дошкільної освіти, зокрема:

- Конституції України;

- Закону України «Про дошкільну освіту»; «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність»;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція);

- «Національної доктрини розвитку освіти»;

- «Національної програми «Діти України»;

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305;

- Наказів Міністерства освіти і науки України від 28.10 2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»; Наказ Міносвіти і науки України та Мінохорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджених наказом МОНУ від 11.09.2002 № 509.

- Інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 №1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 №1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10. 2007 № 1/9-583), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 № 1/9-811);

- Листа Міністерства освіти і науки України: «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» (від 20.05.2015 № 1/9-249);

- Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»;

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного «Впевнений старт».


Педагогічна рада
№ п/п Термін прове дення Порядок денний Форма обговорення питання Відповідальні Відмітка про виконання
1. серпень 2015року Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2015/2016 н.р. (педагогічний консиліум)
1. Про результати роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2015/2016 навчальний рік. 2. Про затвердження Плану роботи закладу на 2015/2016 н.р. 3. Про важливі аспекти функціонування дошкільного закладу: - організація безпеки життєдіяльності дітей в ДНЗ; - організація харчування в ДНЗ. 4. Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2015/2016 н.р. 5. Про навантаження педагогічних працівників у 2015/2016 н.р. 6. Затвердження складу педагогічної ради, вибори секретаря педагогічної ради. аналіз обговорення; інформація; списки педпрацівників, графіки інформація голосування завідувач Ломакіна І.І. завідувач Ломакіна І.І. завідувач завідувач Ломакіна І.І. завідувач , медсестра Пукась В.І. завідувач Ломакіна І.І. завідувач Ломакіна І.І. завідувач Ломакіна І.І.
2. грудень 2015року Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності» (педрада-консиліум)
1. Про виконання рішень попередньої педради. 2. Про формування громадянської компетентності дошкільників. 3. Про народознавство як засіб духовно-морального виховання, або Дерево мого родоводу. 4. Виховання дошкільників у полікультурному середовищі. 5. Про результати тематичного вивчення «Форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку по вихованню у них патріотичних почуттів» в групі старшого віку (5-6(7) р.ж.) (довідка)» аналіз доповідь презентація круглий стіл довідка завідувач Ломакіна І.І. завідувач Ломакіна І.І. вихователь Луценко І.А. вихователь Бердник О.В. завідувач Ломакіна І.І.
3. лютий 2016 року

«Використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дітей дошкільного віку» (педрада-круглий стіл)

1. Про виконання рішень попередньої педради. 2. Про основні завдання освітньої лінії «Мовлення дитини» БК. 3. Про формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії. 4. Про використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників. 5. Презентація дидактичного матеріалу з мовленнєвого розвитку дошкільників. 6. Про результати тематичного вивчення «Аналіз стану навчально-виховної роботи з мовленнєвого розвитку усередній групі». аналіз круглий стіл доповідь доповідь презентація довідка завідувач Ломакіна І.І. завідувач Ломакіна І.І. вихователь, Луценко О.О.. вихователь, Нагорна Л.І. педагоги завідувач Ломакіна І.І.
4. травень 2016 р. «Здоров'я дітей – турбота спільна».Збереження здоров’я – найважливіша складова захисту дітей
1. Про виконання рішень попередньої педради. 2. Про захворюваність дітей по групам за 2015/2016 н.р. в порівнянні з минулим роком. 3. Сформованість рухових та ігрових умінь, рівень розвитку рухових якостей у дітей. 4. Творчі звіти педагогів за результатами освітньо-виховної роботи з дітьми у 2015/2016 н.р. 5. Питання організації літньої-оздоровчої кампанії. Планування навчально-виховної роботи на літній період. аналіз аналіз результати обстеження презентації обговорення завідувач Ломакіна І.І. медична сестра Пукась В.І. завідувач Ломакіна І.І. педагоги завідувач Ломакіна І.І.

КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯДИ
Зміст роботи Форма роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Заняття з художньо-мовленнєвої діяльності дітей 6 року життя з використанням технології наочного моделювання Сценарії заняття, методичні доробки Листопад 2015 р. Вихователь Луценко І.А.
2. Інтегроване заняття з природи з використанням дослідницьких та художньо-естетичних завдань в молодшій групі Сценарії заняття, методичні доробки Грудень 2015 р. Вихователь Нагорна Л.І.
3. Заняття з математики Сценарії заняття, методичні доробки Січень 2016 р. Вихователь Бердник О.В.
4. Логіко –матем. Розвиток Мол.гр. Січень 2016 р. Вихователь Нагорна Л.І.
5. Сер.гр. Лютий 2016р. Вихователь Кайсин Л.П.
6. Розвиток мовлення в середній групі Сценарії заняття, методичні доробки Березень 2016 р. Вихователь Луценко О.О.
7. Участь педагогів, що атестуються в «Декади педагогічних інновацій» Сценарії заняття, методичні доробки грудень, за графіком Педпраців ники
8. Музична розвага: Сценарії розваги, методичні доробки квітень Муз керівник Решетняк В.П.

Форми методичної роботи педагогічним колективом закладу

Для того, щоб вирішити складні завдання, що постають перед дошкільним закладом, потрібно ретельно вивчати педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвитку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку нового змісту, форм і методф роботи з педагогічним колективом.Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок.При плануванні методичної роботи в закладі врвховуються принципи актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого - педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навчання дітей.В дошкільному закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності вихователів.Вдало поєднано колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.

Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2014/2015 навчальному році, колектив ДНЗ визначив такі

основні завдання на 2015-2016 навчальний рік:

1. Продовжувати реалізовувати завдання з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

2. Активізувати спільну роботу ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту.

3. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

Державні документи , якими буде керуватися ДНЗ в роботі

У новому 2015/2016 навчальному році освітня діяльність Хлистунівського ДНЗ «Промінчик» буде спрямована на виконання нормативно-правових документів, що регламентують функціонування дошкільної освіти, зокрема:

- Конституції України;

- Закону України «Про дошкільну освіту»; «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність»;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція);

- «Національної доктрини розвитку освіти»;

- «Національної програми «Діти України»;

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305;

- Наказів Міністерства освіти і науки України від 28.10 2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»; Наказ Міносвіти і науки України та Мінохорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджених наказом МОНУ від 11.09.2002 № 509.

- Інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 №1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 №1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10. 2007 № 1/9-583), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 № 1/9-811);

- Листа Міністерства освіти і науки України: «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» (від 20.05.2015 № 1/9-249);

- Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»;

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного «Впевнений старт».

Колективні форми роботи

Колективні форми роботи застосовуються з метою вироблення єдиної педагогічної позиції і підходів до розв’язання педагогічних проблем. Такі форми роботи в дошкільному закладі проводяться систематично відповідно до плану роботи закладу.

Види колективних форм роботи, які використовуються:
 • конкурси;
 • вікторини;
 • семінари;
 • педагогічні читання;
 • педагогічна рада;
 • теоретичні семінари;
 • семінари - практикуми;
 • колективні перегляди освітнього процесу.
Групові форми роботи

Групові форми роботи об’єднують педагогів за спільністю інтересів. Працюючи невеликими групами вихователі мають змогу ефективніше обиінюватися досавідом роботи, давати поради з урахуванням потреб одне одного, проводити дослідницьку роботу. Серед групових форм роботи є:

 • консультації;
 • методоб’єднання;
 • робота творчих груп;
 • школа передового досвіду.
Індивідуальні форми роботи

Проводячи методичну роботу з кожним педагогом індивідуально,завідувач має змогу скласти якнайповнішу картину щодо педагогічної практики педагогів, визначити результативність його діяльності, визначити труднощі, які він має в роботі вихователя, надати методичну допомогу та конкретні рекомендації щодо його роботи з дітьми.Індивідуальні форми роботи наліпше спонукають педагогів до самовдосконалення і відіграють важливу роль у підвищенні фахового рівня.Індивідуальні форми роботи найчастіше використуваються на етапі складання планів самоосвіти, підготовки педагога до атестації, складання звітів, підготовці колективного перегляду освітнього процесу. Серед індивідуальних форм роботи слід відмітити:

 • наставництво;
 • самоосвіта;
 • взаємовідвідування;
 • атестація;
 • робота над проблемними питаннями;
 • консультації;
 • дискусії;
 • тренінги.

Інструктивно-методичні рекомендації
«Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладаху 2016/2017 навчальному році»

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році здійснюється відповідно доЗаконів України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту»,Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.),Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,Положення про дошкільний навчальний заклад(затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), новогоСанітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів(затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів.

Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами. Чинними для використання у 2016/2017 навчальному році в дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності є комплексні і парціальні програми, рекомендовані (схвалені) Міністерством освіти і науки України (додаток 2). Інформація про навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів, подається у Переліку, який щорічно оновлюється та розміщується на офіційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

За педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів зберігається право вибору освітніх програм: комплексної як основної та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями. При цьому в одному дошкільному закладі можуть одночасно функціонувати кілька комплексних та парціальних програм з певних напрямів освітньої роботи. Вибір програм на навчальний рік обговорюється і затверджується педагогічною радою закладу. При виборі програм особлива увага звертається на терміни дії грифів Міністерства освіти і науки України, якими унормовано чинність документів. Так, відомі комплексні програми «Дитина», «Дитина в дошкільні роки» у 2016/2017 навчальному році запроваджуються лише у новій редакції 2015 року, а комплексні програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт» і парціальні програми «Граючись вчимося. Англійська мова» (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.), «Радість творчості» (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) зберігають чинність лише на цей навчальний рік з огляду на завершення терміну дії раніше наданих грифів.

Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах на 2016/2017 навчальний рік визначаються з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров`я

упродовж дошкільного дитинства. Пріоритети, проголошені у минулому навчальному році, зберігають актуальність і нині з метою налагодження в дошкільних закладах послідовних систем роботи, спрямованих на їх реалізацію. Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є такі:

 • національно-патріотичне виховання;
 • економічне виховання;формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 • музичне виховання;
 • а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

Зазначені пріоритети не зменшують значущості інших складових змісту і завдань освітньої роботи, засобів, методів розвивально-виховного впливу на дітей. При плануванні роботи дошкільного закладу на новий навчальний рік враховуються викладені вище пропозиції, які можна частково замiнювати чи доповнювати залежно від потреб самого закладу, продиктованих конкретною ситуацією його діяльності, специфікою регіону, контингенту вихованці та їхніх родин, творчими задумами колективу та іншими факторами.

Сьогодні в Україні дуже важливим є питання освіти дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної роботи досягається на основі надання таким дітям якісної корекційної допомоги у взаємодії вихователів, асистентів вихователів (в інклюзивних групах), корекційних педагогів і батьків.

Посилюється увага до організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців. Основними векторами цієї роботи є залучення батьків (осіб, що їх замінюють), інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу, груп та їх медико-психолого-педагогічна просвіта. Залучення до освітнього процесу розпочинається з презентацій роботи закладу і груп, спостереження за роботою фахівців із дітьми і поступово переходить на рівень партнерської взаємодії членів родин з педагогами в організації і проведенні ігор, занять, прогулянок, походів, екскурсій, свят, розваг, гуртків тощо. Донесенню до родин необхідних психологічних, педагогічних, медичних знань сприяють індивідуальні і групові, письмові, усні та інтернет -, онлайн -консультації спеціалістів; батьківські збори, лекторії, «батьківські школи» та інші форми роботи. Для популяризації таких знань відводяться сторінки на сайтах дошкільних закладів.

З метою вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей, труднощів, які виникають у родинному вихованні у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості, проводяться усні/письмові опитування, обговорення актуальних питань в індивідуальних і колективних бесідах. Зібрана інформація враховується при плануванні роботи дошкільного закладу та груп. При цьому педагогічний колектив покеровується виключно інтересами самих дітей, їхніми запитами, здібностями, можливостями і потребами розвитку в межах формування повноцінної дошкільної зрілості, а не замовленнями батьків, продиктованими амбіціями, вимогами школи щодо спеціальної підготовки дітей до навчання (уміння читати і писати, розв`язувати задачі, говорити англійською мовою тощо). Дошкільний навчальний заклад має протистояти перетворенню його на філію школи для малюків, зберігає субкультуру дошкільного дитинства.

В умовах адміністративної реформи і децентралізації влади зростають повноваження місцевих органів управління освітою, їхніх методичних служб та, водночас, їхня відповідальність за створення належних умов для максимального охоплення дітей дошкільного віку організованими освітніми впливами і надання їм якісних освітніх послуг. Підтримка з боку цих органів очікується і в напрямку сприяння організації на базі дошкільних навчальних закладів локальних осередків для надання за місцем проживання консультативної допомоги батькам і осіб, що їх замінюють, з питань влаштування дітей до дошкільного закладу і їх соціально-психологічної адаптації в умовах нового дитячого колективу, психолого-педагогічного супроводу дітей, які з певних причин не відвідують дошкільні заклади, розвитку і виховання дітей, підготовки їх до школи тощо. Нормативною основою цієї роботи є Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (затверджене наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 30.06.2011р. № 714).

Покращенню якості управління на рівні самих дошкільних навчальних закладів і органів управління освітою на місцях сприяє оптимізація управлінської діяльності, переведення її на рейки партнерства і паритету, довіри педагогічним колективам, самоконтролю і відповідальності за результати, компетентного вивчення стану освітнього процесу і надання дієвої, своєчасної допомоги в подолання труднощів, виправленні недоліків.

Одне із ключових питань – інноваційна діяльність у дошкільних навчальних закладах. Розроблення власних педагогічних новацій не повинно стати вимогою до кожного педагога чи педагогічного колективу. З урахуванням кадрової ситуації, потенційних можливостей педагогів позитивним показником інноваційного поступу конкретного педагогічного колективу є і розроблення власних новацій, і участь в апробації нових методик, технологій, підходів відповідно до офіційних експериментальних досліджень науковців, і запозичення та впровадження у власну практику уже розроблених, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.

Додаток 2до листа МОН Українивід 16.06.2016р. № 1/9-315
Перелік чинних освітніх програм для використання у 2016 - 2017 навчальному році у дошкільних навчальних закладах

Комплексні програми:

 • «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);
 • «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.);
 • «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.);
 • «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2015 року;
 • «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. колектив – Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 року;
 • «Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. кер. – Богуш А.М., упор. – Байєр О.М., Батліна Л.В., Григоренко Г.І., Дорошенко З.П. та ін.) – нове видання 2015 року;
 • «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. – Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та ін.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Я у Світі», програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. – Кононко О. Л.). – нова редакція 2014 року;
 • «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол. – Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою (авт. – Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).

Парціальні програми:

 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
 • «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);
 • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.)
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. - Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).;
 • «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);
 • «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» ( авт. – А.М.Богуш, І.Л.Сіданіч, В.Є.Сучок та інші);
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.);
 • «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);
 • «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);
 • «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)», програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою (авт. – Єфименко М.М., Мельниченко Ю.В.);
 • «Шкіряний м`яч», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол (авт. – Дроздюк В.І., Д`яконова Н.С., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);
 • «Настільний теніс», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс (авт. – Авраменко О.М., Дроздюк В.І., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);
 • «Юний легкоатлет», програма з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (авт. – Масляк І.П., Кулик Н.А.);
 • «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);
 • «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);
 • «Смайлик», програма з формування основ комп`ютерної грамотності у дітей старшого дошкільного віку (авт. – Резніченко І.Ю.);
 • «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.);
 • «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.);
 • «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот» (авт. – Богуш А.М.);
 • «Скарбниця гагаузької мови, мови моїх батьків», навчальна програма для дітей старшого дошкільного віку дошкільних навчальних закладів (авт. – Бучацька Т.Г., Кочмар Р.М.).

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

 • Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у світ» (авт. - Жук В.В., ЛитовченкоС.В., МаксименкоН.Л. та ін. );
 • Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (авт. - ЛуцькоК.В.);
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Розвиток мовлення», методичні рекомендації (авт. - Блеч Г.О.);
 • Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (авт. - СкрипникТ.В. та ін.);
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень (авт. - ШульженкоД.І., Островська К.О., Рибак Ю.В. та ін.);
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату ( заг. ред. ШевцовоїА.Г.);
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. - СакТ.В.);
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку з важкими порушеннями зору (авт. - ГудимІ.М. та ін);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - РібцунЮ.В.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Бартєнєва Л.І. );
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.);
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Формування соціальних навичок», методичні рекомендації (авт. – Висоцька А. М.);
 • «Довкілля і розвиток мовлення», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Міненко А.В., Мякушко О.І.);
 • «Фізичне виховання і основи здоров`я», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. - Гладченко І.);
 • «Фізичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Бобренко І.);
 • «Музичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Василевська О. та ін.);
 • «Образотворча діяльність», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Трикоз С.).

Кiлькiсть переглядiв: 706

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

/Files/photogallery/2059/20181120_151646.jpg

Дата останньої зміни 18 Січня 2019

Фотогалерея